PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Textul, imaginile, sunetele, animațiile, videourile și alte conținuturi ale acestui site sunt proprietatea Rinand INT SRL, Str.Gavrilă Vitoș, nr.18, Lupeni, Hunedoara (România), +4/0721044767 [email protected]

Orice distribuire sau reproducerea în totalitate sau parțial este interzisă, fără acordul prealabil, în scris obținut de la Rinand INT SRL, cu excepția cazului în care se indică altfel.

Acest site poate conține link-uri spre alte pagin web, conținut pentru care Rinand INT SRL nu își asumă responsabilitatea.

Rinand INT SRL își rezervă dreptul de a face modificări fără notificare prealabilă specificațiilor produselor și fotografii, și la orice alte informații conținute în prezenta, aestea ne fiind supuse niciunui tip de garanție.

Rinand INT SRL nu este răspunzător pentru orice daune directe sau indirecte care pot apărea de la acuratețea, veridicitatea sau caracterul informațiilor sau orice utilizare a lor.

POLITICA PENTRU PROTECȚIA DATELOR

Rinand INT SRL are o politică clară în ceea ce privește confidențialitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea Nr. 677/2001 din România privind protecția datelor cu caracter personal

Informațiile furnizate de către utilizatorii înregistrați ai site-ului este utilizate numai pentru conducerea, administrarea, îmbunătățirea și personalizarea serviciilor noastre, și pentru transmiterea de informații relevante cu privire la produse și servicii pentru clienții Rinand INT SRL, și sub nici o circumstanță acestea ne fiind oferite la terții.