TERMENI ȘI CONDIȚII

INTRODUCERE

Folosirea, incluzând vizitarea și cumpărarea produselor de pe site-ul www.beciucuvin.ro, implică acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor sub care sunt furnizate aceste servicii și vor fi detaliate în paragrafele următoare. Termenii și condițiile acestor servicii pot fi schimbate în orice moment de către furnizor, fără notificarea prealabilă a utilizatorului. Utilizatorul va avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu condițiile impuse, acesta trebuie să înceteze folosirea serviciilor noastre.

 

DEFINIȚII ȘI TERMENI

Beciu` cu vin– este denumirea comercială a RINAND INT SRL., cu sediul social în Lupeni, Județul Hunedoara, str. Gavrilă Vitoș, nr.18, ap. 1, 335600, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul  J20/93/30.01.2014, cod unic de înregistrare fiscală RO 32724273.

Vânzător – Beciu` cu vin.

Cumpărător – persoana fizică / persoana juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

Client – persoana fizică / persoana juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Beciu` cu vin (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Beciu` cu vin și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

Cont – sectiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (comenzi, facturi fiscale, etc.).

Site – domeniul www.beciucuvin.ro și subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vanzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri– orice produs, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut

  • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;
  • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  • informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
  • informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
  • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vânzarea unui Bun de către Beciu` cu vin, Cumparatorului.

 

UTILIZAREA SITE-ULUI DE CATRE PERSOANE SUB 18 ANI 

Beciucuvin.ro nu este destinat persoanelor sub 18 ani. Acestea, deși nu pot fi împiedicate, nu dețin totuși dreptul de a trimite sau posta informații în Beciucuvin.ro, de orice natură ar fi acestea. Orice astfel de operație va fi executată prin intermediul reprezentantului legal al minorului.

 

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

 

COMANDA

Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate în cazul în care acesta nu a trimis copie după ordinul de plată în maxim trei zile din momentul plasării comenzii sau dacă datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului, în termen de maxim 7 (sapte) zile de la data la care Vânzătorul a înștiințat Cumpărătorul.

 

CONFIDENTIALITATE
Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcut de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Beciu` cu vin nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Prin înscrierea în baza de date a site-ului Beciu` cu vin, Clientul/Cumpărătorul îți oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Beciu` cu vin: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care Beciu` cu vin poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor, etc.

După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul va primi un cont și o parolă pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra numelui de cont/adresei de e-mail și a parolei asociate. De asemenea, utilizatorul este în întregime responsabil de toate activitățile și informațiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat. În cazul accesării neautorizate a contului de către persoane terte, din orice motive, compania nu își asumă nici o responsabilitate față de consecințele care pot apărea.

 

PUBLICITATE

Newsletterele Beciu` cu vin sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Beciu` cu vin. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

În momentul în care, Clientul își crează un Cont pe Site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea Beciu` cu vin în acest sens.

Renunțarea la primirea Newslettere-lor de către Client sau Cumpărător se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror Newslettere.

Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document

 

FACTURARE – PLATĂ

Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.beciucuvin.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de Beciu` cu vin, precum și pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

Pentru a evita greșelile de facture aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

 

LIVRAREA BUNURILOR

Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor numai pe teritoriul Romaniei.

Detaliile de livrare a Bunurilor incluzând dar nelimitandu-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea Beciu` cu vin, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciata în orice mod de pe urma încălcării acestora.

 

POLITICA DE RETURNARE

Conform O.G. 130/2000, produsele achiziționate se pot returna în ambalajul original și în aceeași stare în care au fost recepționate, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, fără penalități și fara invocarea vreunui motiv. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, folosind același serviciu de transport cu care s-a făcut expedierea. Clientul poate solicita returnarea contravalorii produsului sau înlocuirea cu unul conform. Dacă Vanzătorul nu poate înlocui produsul cu unul conform, se va restitui contravaloarea produsului în cel mult 30 de zile de la data returnării. Suma înapoiată cât și condițiile de returnare nu includ cheltuielile de transport. Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, zgârieturi, rupturi, găuri etc.

 

RECLAMAȚII

Clientul poate face reclamații în următoarele cazuri:

  •  dacă cantitatea produselor nu corespunde cu cantitatea solicitată.
  •  dacă produsele primite nu corespund cu cele solicitate.

Reclamațiile pot fi trimise pe adresa de e-mai în cel mult 24 de ore de la data primirii coletului, în caz contrat reclamația nu este validă.

 

CONȚINUT SITE

Beciucuvin.ro face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor din acest site. Fotografiiile au caracter informativ și pot conține rareori inadvertente cum ar fi: nuanța culorii produselor din poze poate fi diferită decât cea reală, la fel dimensiunile sau modelele desenate pe produse. Unele specificații sau prețul pot fi modificate de către producător fără preaviz sau pot conține erori de operare.

 

COPYRIGHT

Beciucuvin.ro și toate informațiile conținute pe acest site sunt proprietate a companiei SC RINAND INT SRL Folosirea sub orice formă și în orice scop a materialelor publicate pe site, fără acordul SC RINAND INT SRL. se pedepsește conform legilor în vigoare.

 

FRAUDA

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului Beciucuvin.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul Beciucuvin.ro, va fi considerată tentativă de fraudare a sistemelor Beciucuvin.ro și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

 

LITIGII

Orice litigiu aparut între Clienți și Societate va fi rezolvată pw cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată din România.

Acceptați și înțelegeți în mod expres că: nu oferim nici un fel de garanție, directă sau indirectă; serviciul va fi potrivit cerințelor dumneavoastră; serviciul va fi neîntrerupt, sigur și fără erori de orice fel; calitatea informațiilor, datelor, imaginilor, produselor obținute contra cost sau gratis prin intermediul serviciului va corespunde cerințelor și așteptărilor dumneavoastră; serviciul poate fi întrerupt de către proprietari sau administratori în orice moment fără nici o notificare prealabilă și fără nici un fel de pretenție de orice fel din partea dumneavoastră; prin intermediul serviciului nu se oferă nici un fel de garanție sau certitudine altele decât cele în mod expres specificate în acești termeni de oferire a servicului; sunteți direct și deplin responsabil pentru orice activitate și/sau conținutul oricărei date, informații, imagini, text, înregistrari audio sau video sau a oricărei alte contribuții pe care o faceți și/sau o faceți disponibilă și/sau o transmiteți în condițiile prezenților termeni ai serviciului; forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii; nu suntem responsabili și nu putem fi ținuți responsabili în nici un fel, direct sau indirect, pentru orice pagubă și/sau problemă directă sau indirectă, de orice natură, ca urmare a folosirii serviciului.

 

INCHEIEREA ACORDULUI

SC RINAND INR SRL. își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor. De asemenea, compania își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale către orice utilizator, în cazul în care acesta a încălcat una dintre condițiile menționate mai sus. La limită, SC RINAND INT SRL își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.